The podcast is currently only available in Finnish

-Talvi

Podcast also available to listen to:

27. Tips to increase your Tarot skills

In this section, I share tips for both newcomers and more experienced interpreters to increase their Tarot skills. This section will be useful if you are considering how to deepen your Tarot knowledge or what approach you could take next.
See all episodes

26. Tarot cards and suits.

In this episode, I will briefly tell you about my news and share a few thoughts on the current cards of the Virgo season. The actual topic of the episode is Tarot cards and suits. I encourage you to approach colors as one of the important symbols in Tarot cards.

25. Podcast birthdays and three questions about Tarot

In this episode, I celebrate the fact that my podcast turns 1 year old! In this episode, I will answer three Tarot-related questions.

24. Perusasioita Tarot-korteista

Tässä jaksossa kerron Tarot-pakan perusasioista. Käyn läpi, mistä Tarot-pakka koostuu eli mitä ovat suuri ja pieni arcana, sekä miten tätä kokonaisuutta voi oppia hahmottamaan.

23. Henkilökohtaisia tuntemuksia Tarot-korttien tulkitsemisesta

Tässä jaksossa kerron siitä, millaista on oppia tulkitsemaan Tarot-kortteja, millaisia haasteita oppimisen tielle voi tulla, ja mitä upeita vaikutuksia Tarot-korttien hyödyntämisellä on. Pyysin näistä aiheista ajatuksia Tarot-koululaisiltani ja he kertoivat ihanan avoimesti kokemuksistaan. Tätä kautta aloin myös ajatella sitä, kuinka suuri merkitys on sillä, että koemme Tarot-kortit henkilökohtaisella tavalla ja myös muodostamme korteille merkityksiä omien kokemustemme ja elämämme kautta. Näiden teemojen äärellä olemme siis tässä jaksossa.

22. Tarot-oppimisen kivijalka

Tässä jaksossa kerron Kaksosten kauteen liittyvistä Tarot-korteista ja jaan ajatuksiani vuosikortista Rakastavaiset.

21. Vuosikortti-pohdintoja ja Kaksosten kausi

Tässä jaksossa kerron Kaksosten kauteen liittyvistä Tarot-korteista ja jaan ajatuksiani vuosikortista Rakastavaiset.

20. Miten muodostaa Tarot-tulkinnasta tarina?

Kerron tässä jaksossa, millä keinoilla Tarot-tulkinnassa nousevat yksittäiset kortit saa nivottua yhteen kokonaisuudeksi, sekä miten niistä saa muodostettua tarinan.

19. Tarot-tulkinnan vaiheet

Tässä jaksossa käyn tiiviisti läpi, mitä Tarot-tulkinnan aikana tapahtuu. Käytännössä käyn siis yksitellen läpi ne vaiheet, joista minun Tarot-tulkintani muodostuu, vaihe vaiheelta.

18. Suuri arcana ja neljä klassista elementtiä

Tässä jaksossa kerron lyhyesti Härän kauteen liittyvistä Tarot-korteista sekä avaan neljän klassisen elementin yhteyksiä suuren arcanan kortteihin astrologisen lähestymistavan kautta.

17. Käänteiset kortit, pakasta lennähtelijät ja Tarot-pöydän kysymykset

Tässä jaksossa kerron, mitä ajattelen käänteisistä korteista, sekoittamisen aikana pakasta lennähtelevistä korteista sekä Tarot-pöydän kysymyksistä.

16. Miksi?

Tässä lyhyessä jaksossa kerron, miksi haluan jakaa tietoa Tarot- korteista. Kerron lyhyesti myös uusien verkkosivujeni sisällöstä.

15. Tarot on matka

Tässä jaksossa kerron Oinaan kauteen liittyvistä Tarot- korteista, erityisesti Hallitsija- kortista. Avaan myös omaa ”Tarot- filosofiaani” eli sitä, miten hahmotan Tarot- korttien kokonaisuuden ensisijaisesti kasvumatkan käsitteen avulla.

14. Hovikortit

Tässä jaksossa kerron hovikorteista, niiden tulkitsemisesta sekä niiden merkityksistä. Annan myös konkreettisia vinkkejä sekä esimerkkejä.

13. Tarot-kortit ja vasta-alkajan yleisimmät kysymykset

Vastaan tässä jaksossa näihin minulta usein kysyttyihin kysymyksiin: 1. Miten kannattaa hankkia ensimmäinen oma Tarot-pakka? 2. Miten uusi Tarot-pakka pitäisi ottaa käyttöön? 3. Miten Tarot-kortteja tulee säilyttää ja ”puhdistaa”? 4. Miten päästä alkuun Tarot-korttien tulkitsemisessa? 5. Voiko kortteja tulkita väärin tai aiheuttaa niillä jotain negatiivista?

12. Intuitiosta

Tässä jaksossa jaan ajatuksiani ja kokemuksiani intuitiosta. Intuitio on tärkeää sekä päätöksenteossa että Tarot- korttien parissa työskennellessä. Jakson lopuksi vastaan myös kysymykseen haastavista Tarot- korteista.

11. Millaisia muutoksia Tarot- korttien kanssa työskentely tuo elämään?

Tässä jaksossa kerron Kalojen kauteen liittyvistä Tarot- korteista sekä jaan kokemuksiani siitä, millaisia muutoksia Tarot- kortit ovat elämääni tuoneet. Uskon, että sinäkin voit tunnistaa näitä samoja muutoksia myös itsessäsi. 

10. Kollektiivinen Tarot- tulkinta

Tässä jaksossa nostan viisi Tarot- korttia ja kerron, miten ne juuri tässä hetkessä meille yhteisesti tulkitsen.

9. Luopumisen ja uusien alkujen kortit: Sotavaunut, Kuolema, Torni ja Tuomio

Kerron tässä jaksossa ajatuksistani luopumisen ja uusien alkujen korteista, sekä niiden kuvaamasta suuresta muutosmatkasta osana suurta arcanaa. 

8. Tarot-tulkitsija ja itsekritiikki

Tässä jaksossa kerron siitä, millaista itsekritiikkiä olen itse Tarot- tulkitsijana kokenut, ja jaan myös muiden Tarot- tulkitsijoiden ajatuksia itsekritiikistä sekä sen merkityksestä.

7. Neljä klassista elementtiä ja pienen arcanan kortit

Tässä jaksossa kerron, miten voit muodostaa intuitiivisen ja henkilökohtaisen suhteen neljään klassiseen elementtiin sekä laajentaa siten omaa tulkintaasi pienen arcanan korteista. Aluksi kerron Vesimiehen kaudesta sekä sen kautta ajankohtaisista Tarot- korteista.

6. Lyhyt oppimäärä: suuren arcanan kolme vaakasuoraa riviä

Tässä jaksossa kerron suuren arcanan kolmesta vaakasuorasta rivistä ja tämän konseptin historiasta. Kerron sekä Rachel Pollackin että Lindsay Mackin ajatuksista tähän liittyen sekä tiivistän lyhyesti, miten olen itse tästä konseptista hyötynyt.

5. Uuden vuoden 2022 pohdintoja

Tässä jaksossa kerron omista toiveistani vuodelle 2022, sekä avaan omaa näkemystäni siitä, millaiseen vuoteen olemme nyt Tarot- korttien näkökulmasta astuneet. Lopuksi nostan meille kaksi Tarot- korttia kuvaamaan vuoden 2022 energioita.

4. Hallitsija, Kuu ja Hirtetty – minulle tärkeät kortit

Tässä jaksossa puhun kolmesta itselleni tärkeästä ja läheisestä Tarot- kortista. Pohdin niiden merkitystä osana suurta arcanaa, sekä niiden yhteyttä planeettoihin ja eläinradan merkkeihin.

3. Ensivaikutelmia

Tässä jaksossa keskityn ensivaikutelmaan ja sen muodostumiseen. Eli kun Tarot- kortit on nostettu, mitä tapahtuu ennen yksittäisten korttien tulkitsemista? Kerron myös lyhyesti siitä, miten tärkeänä koen korttien numerojärjestyksen, ikään kuin niiden oman tarinan.

2. Tarot -kortit ja nykyhetki

Kerron tässä jaksossa lyhyesti ”Tarot-filosofiastani” eli miten nimenomaan nykyhetki ja oman tulevaisuuden haltuunottaminen Tarot- korttien avulla ovat minulle tärkeitä. Mielelläni kuulisin sinun ajatuksiasi siitä, miten sinä hyödynnät Tarot-kortteja. 

1. Esittely ja minun matkani

Kerron tässä jaksossa itsestäni sekä matkastani Tarot-korttien kanssa.

Traileri

Tässä podcastissa uppoudumme Tarot-korttien maailmaan. Tarot-kortit ovat upea väline henkisen kasvun ja itsetuntemuksen kehittämisen tukena. Ne ovat parhaimmillaan nykyhetkeä ja sen ulottuvuuksia tarkasteltaessa.

If you have any questions or ideas that you would like me to address on the podcast, or would like to ask or comment on a topic covered in the podcast, lähetä minulle viesti.