Hovikortit ja elementit

Yksi lempiaiheistani on Tarotin hovikorttien yhteys elementteihin. Klassiset neljä elementtiä (maa, tuli, vesi ja ilma) yhdistyvät hovikortteihin kahdella tavalla, mikä ei toteudu missään muissa Tarotin korteissa. Esimerkiksi lähetit ovat elementiltään maa- kortteja ja kuningattaret vesi- kortteja. Tällä tavoin esimerkiksi Maljojen lähetti on elementiltään sekä vettä (maljat) että maata (lähetit).

En itse koskaan tulkinnoissani yhdistä hovikortteja henkilöihin – ne eivät siis minulle ole ihmisiä, vaan ne kertovat meille vaiheesta, jossa olemme suhteessa omaan kasvuumme, ja kertovat siitä vahvasti nimenomaan elementtien kautta.

Ajattelen, että hovikortit kantavat sisällään kaikki ne kokemukset, joita koetaan pienen arcanan korteissa 1-10, ja lisäksi myös niin, että esimerkiksi kuninkaat kantavat sisällään myös lähetin, ritarin ja kuningattaren kokemukset. Nämä ovat yhdessä pitkä matka, joka kuljetaan tutustuen vaikkapa miekkojen energiaan, ja niiden elementtiin, joka on ilma.

Tässä alla lyhyesti tiivistettynä, miten itse yhdistän hovikortit eri elementteihin. Perinteisesti kuningattaret yhdistetään aina veteen, mutta muuten vaihtelee todella paljon, miten eri hovikortteihin elementtejä yhdistetään. Pohdi, mikä yhdistelmä sinusta tuntuu oikealta.

 

Maa

Tuli

Vesi

Ilma

Lähetti

(maa)

Lanttien lähetti (maa + maa)

Sauvojen lähetti

(tuli + maa)

Maljojen lähetti

(vesi + maa)

Miekkojen lähetti

(ilma + maa)

Ritari

(tuli)

Lanttien ritari

(maa + tuli)

Sauvojen ritari

(tuli + tuli)

Maljojen ritari

(vesi + tuli)

Miekkojen ritari

(ilma + tuli)

Kuningatar

(vesi)

Lanttien kuningatar

(maa + vesi)

Sauvojen kuningatar

(tuli + vesi)

Maljojen kuningatar

(vesi + vesi)

Miekkojen kuningatar

(ilma + vesi)

Kuningas

(ilma)

Lanttien kuningas

(maa + ilma)

Sauvojen kuningas

(tuli + ilma)

Maljojen kuningas

(vesi + ilma)

Miekkojen kuningas

(ilma + ilma)

 

Teoreettisella tasolla tämä ajattelu ei välttämättä vielä selkeästi ole yhdistettävissä tulkintoihin korteista. Voit esimerkiksi pohtia, mitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet ilman elementtiä? Tai kun ajattelet maata?

Erittäin mielenkiintoista on pohtia niitä kortteja, joissa sama elementti on kahteen kertaan läsnä, tai toisaalta niitä, joissa on läsnä kaksi toisiaan vastustavaa elementtiä.

Esimerkiksi Lanttien lähetti (maa + maa), pyytää meitä vahvasti pysähtymään, ottamaan haltuun fyysinen elämämme maan päällä ja pohtimaan sen merkitystä. Mikä on meidän elämämme tarkoitus? Mistä haluamme, että meidät muistetaan? Mitä varten olemme olemassa, tässä fyysisessä ja konkreettisessa, inhimillisessä muodossa?

Tai esimerkiksi Miekkojen ritari (ilma + tuli), vie meitä vauhdilla eteenpäin kohti muutosta, kohti selkeää ajattelua ja kommunikaatiota. Ilma voimistaa tulta entisestään, ja tämä onkin yksi Tarot- pakan vauhdikkaimmista korteista.

Oma suosikkini syvällisyydessään on Maljojen kuningatar. Siinä veden elementti on kaksinkertaisena läsnä, ja se kutsuu meitä kääntymään sisäänpäin, kuuntelemaan intuitiotamme, sukeltamaan syvälle pinnan alle. Se vie meidät kohti erilaista, syvempää ja pimeämpää olomuotoa. Syvyys ja valtameren äärettömyys, aaltoihin kadonneet salaisuudet. Tätä kohti Maljojen kuningatar meitä vie.

Voit tehdä itsellesi samankaltaisen taulukon kuin yllä, ja pohtia, mikä hovikortti sinun ajattelussasi yhdistyy kuhunkin elementtiin.