Tarot-oppimisen kivijalka

Haluan jakaa sinun kanssasi ajatuksiani Tarot-oppimisen kivijalkaa ja perustaa koskien. On tärkeää, että tiedät, millaiselle kivijalalle Tarot-opettamistani ja -osaamistani rakennan. Mitä enemmän Tarot-asioita opetan, sitä tärkeämmäksi tämä perusta on minulle muodostunut ja sitä kirkkaammaksi on käynyt, mistä osista se rakentuu.

Minun näkemykseni mukaan Tarot-oppimisen kivijalka rakentuu seuraavista osa-alueista:

  1. Rakenteellinen tulkinnan malli
  2. Matkan käsite
  3. Intuition ja tietoisen ajattelun hyödyntäminen
  4. Nykyhetki ja vastuullisuus
  5. Luottamus omaan tulkintaan

Rakenteellinen tulkinnan malli tarkoittaa sitä, että aina, kun nostan kortin, mielessäni käynnistyy automatisoitunut prosessi, jonka avulla saan kiinni kortin merkityksestä. Tämä rakenteellinen malli varmistaa, että korttien viesti avautuu minulle jokaisessa tulkinnassa ongelmitta, ja lisäksi se vapauttaa tilaa intuitiolle. Se antaa itseluottamusta ja varmuutta tulkinnan tekemiseen.

Matkan käsite auttaa ymmärtämään Tarot-pakan kokonaisuutta. Tarot kuvaa meidän yksilöiden kasvumatkoja, ja kasvumatkoja voi Tarot-pakasta löytää useita. Matkan käsite auttaa lineaarisen konseptin kautta ymmärtämään paremmin Tarotin ja elämän syklistä luonnetta. Yksilöinä me olemme aina kasvumatkoilla, ja kehitymme ihmisinä jokaisena päivänä.

Intuitio on tärkeä osa Tarot-tulkintoja, ja usein puhutaankin juuri intuitiivisesta Tarot-tulkinnasta. Tietoinen ajattelu on kuitenkin erittäin tärkeä osa Tarot-tulkintaa.Tietoinen ajattelu auttaa meitä luomaan tulkinnan kokonaisuutta ja sen tarinaa, se auttaa sanoittamaan tulkintaa sekä pitämään poissa huolia, pelkoja ja epävarmuuden tunteita, joita tulkinnan aikana saattaa nousta pintaan.

Nykyhetken sekä vastuullisuuden teemat on jokaisen Tarot-kortteja hyödyntävän tärkeää käydä itsekseen läpi. Millaisia tavoitteita Tarot-työskentelyllä on? Millaisia asioita korteilta kysyy? Millainen on suhde tulevaisuuteen? Millaisia rajoja tulkitsijana vetää? Näiden kysymysten kautta oma identiteetti tulkitsijana ja korttien hyödyntäjänä selkiytyy.

Luottamus omaan tulkintaan vahvistuu ajan kuluessa. Kuitenkin kokeneetkin tulkitsijat saattavat kokea epävarmuuden tunteita. On hyvä pitää mielessä, että juuri tulkitsija tekee tulkinnasta yksilöllisen. Kortit ja perinteiset merkitykset kun ovat meille kaikille samat. Kannustan luottamaan omaan tulkintaan, omaan näkemykseen ja omiin tuntemuksiin. Ne ovat varmasti oikeimmat suhteessa käsillä olevaan tulkintaan ja tilanteeseen.

Nämä viisi osa-aluetta ovat minulle todella tärkeät, ja niiden läpi katson Tarot-korttien maailmaa. Niiden päälle Tarot-ajatteluni rakentuu.

Jos haluat tutustua tähän aiheeseen lisää, kuuntele podcast-jaksoni 22. Tarot-oppimisen kivijalka.