Täältä löydät podcastini, jossa näkökulmana on Tarot- korttien hyödyntäminen henkisen kasvun ja itsetutkiskelun välineenä. Käsittelen podcastissani Tarot- kortteihin liittyviä aiheita laidasta laitaan.

-Talvi

Podcast kuunneltavissa myös:

30. Tarotin vuosikortit ja suuren arcanan korttien merkityksiä

Tässä jaksossa käyn läpi, miten lasketaan oma henkilökohtainen vuosikortti ja jaan muutaman ajatuksen jokaisesta suuren arcanan kortista sekä sen energioista vuosikorttina.

Voit laskea oman vuosikorttisi vuodelle 2024 siten, että lasket yhteen syntymäpäiväsi ja syntymäkuukautesi ja lisäät ne sitten numeroon 2024.

Tässä kaksi vaihtoehtoista laskukaavaa:

Esimerkiksi oma syntymäpäiväni on 6. huhtikuuta, eli laskukaava oman syntymäpäiväni osalta on:

6+4=10 ja 10+2024= 2034 = 2+0+3+4 = 9

eli tässä esimerkissä vuosikortti on Erakko nro 9.

Voit myös laskea kaikki numerot kerralla yhteen (eli esim 6. huhtikuuta)

6+4+2+0+2+4=18 ja sen jälkeen 1+8= 9.

Kuten huomaat, myös numero 18 on merkityksellinen, eli kortti nro 18 Kuu.

Vuosikorttien laskemisen mallin on alun perin kehittänyt Mary K. Greer.

Muistathan, että vuosikortti ei ole ennustus eikä määritä tulevaa vuotta. Vuosikortteihin voi suhtautua uteliaisuudella ja leikkimielisesti, ja tutkia, mitä energioita voi ajatella niihin liittyvän. Ne voivat toimia kompassina vuoden aikana ja muistutuksena siitä, että kaikilla tapahtumilla on merkityksensä.

29. Kysymyksiä ja vastauksia Tarot-korteista

Tässä jaksossa käyn läpi nämä kysymykset ja aiheet:
 
Ensin on luvassa pikakatsaus hovikorttien tulkintaan.
 
Toisena vastaan lyhyesti siihen, miten voi ottaa uuden korttipakan käyttöön ja hälvennän siihen liittyviä uskomuksia.
 
Kolmantena vastaan kysymykseen siitä, mitä hyötyä on astrologisten yhteyksien tuntemisesta.
 
Lopuksi kerron siitä, mitkä kortit ovat ajankohtaisia loppuvuoden aikana ja alkuvuodesta, eli millaiset energiat ovat läsnä tulevina viikkoina.
 

28. Ajatuksia neljästä satunnaisesta Tarot-kortista

Tässä jaksossa nostan neljä satunnaista Tarot-korttia ja kerron täysin ilman ennakkovalmisteluita, mitä ajatuksia ne nostavat mieleeni. Tämä ei ole kollektiivinen tulkinta, vaan pikemminkin tämä jakso tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, miten yksittäisiä Tarot-kortteja voi tulkita.

27. Vinkkejä Tarot-osaamisen kasvattamiseen

Tässä jaksossa jaan vinkkejä sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tulkitsijoille Tarot-osaamisen kasvattamiseen. Tästä jaksosta on iloa, jos pohdit, miten voisit syventää Tarot-osaamistasi tai minkä lähestymiskulman voisit ottaa seuraavaksi.

26. Tarot-kortit ja värit.

Tässä jaksossa kerron lyhyesti kuulumisistani sekä jaan muutaman ajatuksen ajankohtaisista Neitsyen kauden korteista. Jakson varsinaisena aiheena on Tarot-kortit ja värit. Kannustan lähestymään värejä yhtenä tärkeänä symbolina Tarot-korteissa.

25. Podcastin syntymäpäivät ja kolme kysymystä Tarotista

Tässä jaksossa juhlistan sitä, että podcastini täyttää 1 vuotta! Vastaan tässä jaksossa kolmeen Tarot-aiheiseen kysymykseen.

24. Perusasioita Tarot-korteista

Tässä jaksossa kerron Tarot-pakan perusasioista. Käyn läpi, mistä Tarot-pakka koostuu eli mitä ovat suuri ja pieni arcana, sekä miten tätä kokonaisuutta voi oppia hahmottamaan.

23. Henkilökohtaisia tuntemuksia Tarot-korttien tulkitsemisesta

Tässä jaksossa kerron siitä, millaista on oppia tulkitsemaan Tarot-kortteja, millaisia haasteita oppimisen tielle voi tulla, ja mitä upeita vaikutuksia Tarot-korttien hyödyntämisellä on. Pyysin näistä aiheista ajatuksia Tarot-koululaisiltani ja he kertoivat ihanan avoimesti kokemuksistaan. Tätä kautta aloin myös ajatella sitä, kuinka suuri merkitys on sillä, että koemme Tarot-kortit henkilökohtaisella tavalla ja myös muodostamme korteille merkityksiä omien kokemustemme ja elämämme kautta. Näiden teemojen äärellä olemme siis tässä jaksossa.

22. Tarot-oppimisen kivijalka

Tässä jaksossa kerron Kaksosten kauteen liittyvistä Tarot-korteista ja jaan ajatuksiani vuosikortista Rakastavaiset.

21. Vuosikortti-pohdintoja ja Kaksosten kausi

Tässä jaksossa kerron Kaksosten kauteen liittyvistä Tarot-korteista ja jaan ajatuksiani vuosikortista Rakastavaiset.

20. Miten muodostaa Tarot-tulkinnasta tarina?

Kerron tässä jaksossa, millä keinoilla Tarot-tulkinnassa nousevat yksittäiset kortit saa nivottua yhteen kokonaisuudeksi, sekä miten niistä saa muodostettua tarinan.

19. Tarot-tulkinnan vaiheet

Tässä jaksossa käyn tiiviisti läpi, mitä Tarot-tulkinnan aikana tapahtuu. Käytännössä käyn siis yksitellen läpi ne vaiheet, joista minun Tarot-tulkintani muodostuu, vaihe vaiheelta.

18. Suuri arcana ja neljä klassista elementtiä

Tässä jaksossa kerron lyhyesti Härän kauteen liittyvistä Tarot-korteista sekä avaan neljän klassisen elementin yhteyksiä suuren arcanan kortteihin astrologisen lähestymistavan kautta.

17. Käänteiset kortit, pakasta lennähtelijät ja Tarot-pöydän kysymykset

Tässä jaksossa kerron, mitä ajattelen käänteisistä korteista, sekoittamisen aikana pakasta lennähtelevistä korteista sekä Tarot-pöydän kysymyksistä.

16. Miksi?

Tässä lyhyessä jaksossa kerron, miksi haluan jakaa tietoa Tarot- korteista. Kerron lyhyesti myös uusien verkkosivujeni sisällöstä.

15. Tarot on matka

Tässä jaksossa kerron Oinaan kauteen liittyvistä Tarot- korteista, erityisesti Hallitsija- kortista. Avaan myös omaa ”Tarot- filosofiaani” eli sitä, miten hahmotan Tarot- korttien kokonaisuuden ensisijaisesti kasvumatkan käsitteen avulla.

14. Hovikortit

Tässä jaksossa kerron hovikorteista, niiden tulkitsemisesta sekä niiden merkityksistä. Annan myös konkreettisia vinkkejä sekä esimerkkejä.

13. Tarot-kortit ja vasta-alkajan yleisimmät kysymykset

Vastaan tässä jaksossa näihin minulta usein kysyttyihin kysymyksiin: 1. Miten kannattaa hankkia ensimmäinen oma Tarot-pakka? 2. Miten uusi Tarot-pakka pitäisi ottaa käyttöön? 3. Miten Tarot-kortteja tulee säilyttää ja ”puhdistaa”? 4. Miten päästä alkuun Tarot-korttien tulkitsemisessa? 5. Voiko kortteja tulkita väärin tai aiheuttaa niillä jotain negatiivista?

12. Intuitiosta

Tässä jaksossa jaan ajatuksiani ja kokemuksiani intuitiosta. Intuitio on tärkeää sekä päätöksenteossa että Tarot- korttien parissa työskennellessä. Jakson lopuksi vastaan myös kysymykseen haastavista Tarot- korteista.

11. Millaisia muutoksia Tarot- korttien kanssa työskentely tuo elämään?

Tässä jaksossa kerron Kalojen kauteen liittyvistä Tarot- korteista sekä jaan kokemuksiani siitä, millaisia muutoksia Tarot- kortit ovat elämääni tuoneet. Uskon, että sinäkin voit tunnistaa näitä samoja muutoksia myös itsessäsi. 

10. Kollektiivinen Tarot- tulkinta

Tässä jaksossa nostan viisi Tarot- korttia ja kerron, miten ne juuri tässä hetkessä meille yhteisesti tulkitsen.

9. Luopumisen ja uusien alkujen kortit: Sotavaunut, Kuolema, Torni ja Tuomio

Kerron tässä jaksossa ajatuksistani luopumisen ja uusien alkujen korteista, sekä niiden kuvaamasta suuresta muutosmatkasta osana suurta arcanaa. 

8. Tarot-tulkitsija ja itsekritiikki

Tässä jaksossa kerron siitä, millaista itsekritiikkiä olen itse Tarot- tulkitsijana kokenut, ja jaan myös muiden Tarot- tulkitsijoiden ajatuksia itsekritiikistä sekä sen merkityksestä.

7. Neljä klassista elementtiä ja pienen arcanan kortit

Tässä jaksossa kerron, miten voit muodostaa intuitiivisen ja henkilökohtaisen suhteen neljään klassiseen elementtiin sekä laajentaa siten omaa tulkintaasi pienen arcanan korteista. Aluksi kerron Vesimiehen kaudesta sekä sen kautta ajankohtaisista Tarot- korteista.

6. Lyhyt oppimäärä: suuren arcanan kolme vaakasuoraa riviä

Tässä jaksossa kerron suuren arcanan kolmesta vaakasuorasta rivistä ja tämän konseptin historiasta. Kerron sekä Rachel Pollackin että Lindsay Mackin ajatuksista tähän liittyen sekä tiivistän lyhyesti, miten olen itse tästä konseptista hyötynyt.

5. Uuden vuoden 2022 pohdintoja

Tässä jaksossa kerron omista toiveistani vuodelle 2022, sekä avaan omaa näkemystäni siitä, millaiseen vuoteen olemme nyt Tarot- korttien näkökulmasta astuneet. Lopuksi nostan meille kaksi Tarot- korttia kuvaamaan vuoden 2022 energioita.

4. Hallitsija, Kuu ja Hirtetty – minulle tärkeät kortit

Tässä jaksossa puhun kolmesta itselleni tärkeästä ja läheisestä Tarot- kortista. Pohdin niiden merkitystä osana suurta arcanaa, sekä niiden yhteyttä planeettoihin ja eläinradan merkkeihin.

3. Ensivaikutelmia

Tässä jaksossa keskityn ensivaikutelmaan ja sen muodostumiseen. Eli kun Tarot- kortit on nostettu, mitä tapahtuu ennen yksittäisten korttien tulkitsemista? Kerron myös lyhyesti siitä, miten tärkeänä koen korttien numerojärjestyksen, ikään kuin niiden oman tarinan.

2. Tarot -kortit ja nykyhetki

Kerron tässä jaksossa lyhyesti ”Tarot-filosofiastani” eli miten nimenomaan nykyhetki ja oman tulevaisuuden haltuunottaminen Tarot- korttien avulla ovat minulle tärkeitä. Mielelläni kuulisin sinun ajatuksiasi siitä, miten sinä hyödynnät Tarot-kortteja. 

1. Esittely ja minun matkani

Kerron tässä jaksossa itsestäni sekä matkastani Tarot-korttien kanssa.

Traileri

Tässä podcastissa uppoudumme Tarot-korttien maailmaan. Tarot-kortit ovat upea väline henkisen kasvun ja itsetuntemuksen kehittämisen tukena. Ne ovat parhaimmillaan nykyhetkeä ja sen ulottuvuuksia tarkasteltaessa.

Jos sinulla on kysymyksiä tai ideoita, joita toivot minun käsittelevän podcastissa, tai haluat kysyä tai kommentoida jotakin podcastissa käsiteltyä aihetta, lähetä minulle viesti.